This page deals with the villages that had their Polish polulation "removed" or the whole villages "disappeared" during the War years within the district of Podole

This page will be updated as more details become avaliable

Town or Village

Nearest Major/Large Town

Avaliable information

Biala (Czortkowska)

Czortkow

No longer on the map, possibly incorporated into the town of Czortkow

Lysiec

Stanislawow

Destroyed by UPA/OUN/Banderowcy

Posiecz

"

"

Czerniejow

"

"

Czukalowka

"

"

Wolczkow

"

"

Wysoczanka

"

"

Bludniki

"

"

Bohorodczany

"

"

Bratkowce

"

"

Chmielowka

"

"

Chomiakow

"

"

Chrypin

"

"

Ciezow

"

"

Czukalowka

"

"

Dobrowlany

"

"

Dorochow

"

"

Dubowce

"

"

Glebokie

"

"

Hanuszowce

"

"

Hlebowka

"

"

Horocholina

"

"

Hryniowka

"

"

Iwaniowka

"

"

Jamnica

"

"

Jeziorko

"

"

Kolodziejow

"

"

Kolodziejowka

"

"

Konczaki Nowe & Stare

"

"

Kozina

"

"

Krylos

"

"

Kurypow

"

"

Lachowce

"

"

Lany

"

"

Lezierowka

"

"

Lysiec Stary

"

"

Majdan

"

"

Miedzyhorce

"

"

Mykietynce

"

"

Niewoczyn

"

"

Opryszowce

"

"

Pasieczna

"

"

Perlowce

"

"

Pitrycz

"

"

Pochowka

"

"

Podluze

"

"

Pukasowce

"

"

Radcza

"

"

Rybno

"

"

Sadzawa

"

"

Siedliska

"

"

Siemikowce

"

"

Sobotow

"

"

Stebnik

"

"

Temerowce

"

"

Tumirz

"

"

Tustan

"

"

Uhorniki

"

"

Uhrynow

"

"

Uhrynow Gorny

"

"

Uhrynow Szlachecki

"

"

Uzin

"

"

Wiktorow

"

"

Wodniki

"

"

Zabereze

"

"

Zagwozdz

"

"

Zalukiew

"

"

for the terminology see the explanation page

 Return