Voice of Emigration and Kresy Quarterly

(Glos Emigracji i Kwartalnik Kresowy)

 

This quaterly magazine is/was published by Romuald Wiernik

 Zwiazek Ziem Wschodnich II Rzeczpospolitej, 99 Ashness Gardens, Greenford, Middx, UB6 0RP, UK

Yearly subscription was 8.00, cheques payable in Sterling to PFB. Alliance of Polish Eastern Provinces.

 

 Return