Wilno thorugh the 1920's

 

   

Wilja &  Most Zwierzyniecki - Zwierzyniecki Bridge

  

Palace in Werki & Theatre in Pobulance

Next Page

Return